داستان گویی به روش TPR

داستان گویی به روش  :TPR

خواندن داستان برای خردسالان حتی از سنین پایین تاثیرات فوق العاده ای بر روی رشد آنها دارد. داستان خوانی باعث  افزایش قدرت تخیل وافزایش اعتماد به نفس کودک می شود و شخصیت کتابها می توانند دوست و الگوی خوبی برای کودکان باشند. داستانگویی همچنین به تقویت دایره واژگان و زبان کودکان، کمک شایانی می کند پس خواندن داستان به زبان دوم برای آنها به یادگیری و اشنایی با کلمات جدید امریست ضروری . کودکان و حتی بزرگسالان با کمک داستان می توانند استفاده از ساختار هایی که یادمی گیرند را به صورت واقعی درکتاب ها ببینند. آموزشگاه زبان کودکان نیز در تسریع این آموزش امری مهم است.

در اینجا آموزشگاه زبان کوکی،  شما را با داستان خوانی به روش TPR اشنا می کنیم.

داستانگویی به این روش باید شامل یک ساختار عالی باشد: یک کاراکتر اصلی، متن جذاب، یک پایان زیبا و البته اموزش مطالب مورد نظر، به علاوه مدرس زبان دوم به روش TPR باید به خاطر داشته باشد که داستان برای اموزش معانی به کار می رود. پس یک داستان TPR  باید ترکیب خوبی از زبان مادری دانش اموز و زبان دوم باشد به خصوص برای سطح مبتدی و چون داستان ابزاری است برای اموزش معانی، تکرار کلمات و جملات کلیدی و اجرای حرکات مربوط به انها رکن اصلی است. گوینده داستان باید روی کلمات و جملات کلیدی که می خواهد درکلاس تدریس کند تمرکز کند نه صرفا روی خود داستان و به این صورت این اموخته ها در حافطه بلند مدت حک خواهند شد.

برای شروع داستان خوانی در کلاس ابتدا یک داستان کل کلاس بخوانید. این داستان می تواند درباره هر چیزی باشد: داستان پری ها، داستان های ماجراجویانه، ترسناک و یا کمدی. این داستان را با حرکت بسیار زیادی که تکرار می شوند تعریف کنید (که روش TPR نامیده می شود ) به طور مثال اگر کلمه مورد نظر اموزش تان " دیدن " است، می توانید داستانی را درباره پسرکی بسازید که به شهر جدیدی رفته است و چیزهای فوق العاده را می بیند (see)  را تعریف کنید. هربار که به کلمه (see) می رسید به چشمانتان اشاره کنید و عمل دیدن را نشان دهید.

آموزش زبان کودک

به این ترتیب در تمام طول داستان باید اینکار را ادامه دهید. برای اینکه تنوع ایجاد کنید می توانید یکبار از بچه ها بخواهید که انها به چشمان خود و دفعه بعد به چشم شما اشاره کنند. برای اینکه مطمئن شوید بچه ها مطلب را یادگرفته اند به جای چشم به  دست یا به شکمتان اشاره کنید و عکس العمل انها را ببینید وبه راحتی خواهید فهمید که چه کسی مطلب را متوجه نشده است.

شما می توانید این پسرک را کاراکتر اصلی داستان های خود قرار دهید در این صورت ایجاد ارتباط کودکان با داستانها بیشتر می شود.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت شما زبان آموزان است.