021-88245961
  • 021-88245961

PTE چیست؟

با توجه به بالا رفتن هزینه آزمون آیلتس و کم شدن احتمال بدست آوردن هر قسمت از این آزمون با نمره ی دلخواه گزینه ی دیگری به اسم آزمون PTE وجود دارد که می توانیم با آمادگی بالا به راحتی نمره ی دلخواه و معادل آزمون آیلتس را بدست بیاوریم .

در این فیلم توضیحات بیشتری در مورد آزمون PTE برای شما زبان آموزان عزیز ارائه شده شده است که می توانید با دیدن فیلم اطلاعات بیشتری در رابطه با آزمون PTE داشتهه باشید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت شما زبان آموزان است.