021-88245961
  • 021-88245961

اصطلاحات انگلیسی - قسمت سوم

آموزش اصطلاح پرکاربرد pile up از طریق سریال پر طرفدار Friends و بررسی نحوه ی استفاده از آن در مکالمات روزمره ی انگلیسی توسط استاد شایان بهجتی.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.