021-88245961
  • 021-88245961

اصطلاحات انگلیسی -قسمت دوم

آموزش اصطلاح پرکاربرد burning the midnight oil از طریق سریال پر طرفدار Friends و بررسی نحوه ی استفاده از آن در مکالمات روزمره ی انگلیسی توسط استاد شایان بهجتی.

 

در اینجا می توانید قسمت بعدی از فیلم آموزشی اصطلاحات انگلیسی را تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.