021-88245961
  • 021-88245961

اصطلاحات انگلیسی - قسمت اول

آموزش اصطلاح پرکاربرد ?How come از طریق سریال پر طرفدار Friends و بررسی نحوه ی استفاده از آن در مکالمات روزمره ی انگلیسی توسط استاد شایان بهجتی.

در اینجا می توانید قسمت بعدی از فیلم آموزشی اصطلاحات انگلیسی را تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.