نحوه نمره دهی در آزمون پی تی ای

نحوه نمره دهی در آزمون PTE

همانطور که مستحضر هستید و در مقاله های قبلی توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه زبان کوکی توضیح داده شد، آزمون PTE آزمونی بین المللی است که در سراسر جهان و کشورهای مختلف مورد تاییددانشگاه ها و دولت ها جهت مهاجرت می باشد. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه زبان کوکی گیشا تهیه شده است، قصد بر آن است تا به مسئله ای که برای بسیاری از داوطلبان آزمون پی تی ای  PTE مبهم و در عین حال بسیار حائز اهمیت است پرداخته می شود. تا به حال با خود فکر کرده اید که نمره دهی آزمون PTE (پی تی ای) به چه صورتی انجام می شود؟

آیا آزمون PTE (پی تی ای) نمره منفی دارد؟

کدام یک از بخش های امتحان PTE (پی تی ای) از لحاظ تخصیص نمره ارزش بالاتری دارند؟ پاسخ همه ی این سوالات را تا انتهای این مقاله خواهید گرفت. شایان ذکر است به دلیل اینکه مبحث نمره دهی در آزمون PTE (پی تی ای) گسترده است و در یک مقاله نمی گنجد، این مبحث در خلال چند مقاله از سوی آموزشگاه زبان کوکی گیشا تقدیم حضور شما عزیزان می گردد.

آزمون PTE به دو روش آکادمیک و جنرال برگزار می شود که در این مقاله ارزشیابی آزمون آکادمیک پی تی ای PTEمورد بررسی قرار می گیرد. آزمون آکادمیک پی تی ایPTE، سه نوع نمره را در کارنامه خود ارائه می دهد:

 1. نمره ی کلی یا overall score

2. نمرات مهارت های ارتباطی (مهارت های اصلی) یا communicative skills score

3. نمرات مهارت های فرعی یا enabling scores

در ادامه به تفصیل  شرح هر یک از این نمرات می پردازیم.

 

نمره ی کلی یا overall score:

نمره ی کلی آزمون پی تی ای PTE بر اساس عملکرد داوطلب آزمون در بخش مهارت های ارتباطی یا مهارت های اصلی که شامل: (listening, reading, writing, speaking) است، سنجیده می شود. مفاد آزمون عبارتند از: دستورالعمل ها، سوالات یا صورت مسئله ها، گزینه های پاسخ و قوانین نمره دهی آزمون PTE. هر داوطلب در یک آزمون پی تی ای PTE، باید بین 70 تا 91 آیتم امتحانی را که شامل 20 نوع سوال مختلف می شوند، ر ا پاسخ دهد. برای هر آیتم و هر بخش، نمره ی داده شده به طور مستقیم بر نمره ی کل تاثیر گذار می باشد. نمره ی کل آزمون پی تی ای PTE (overall score)، بازه ی 10 نمره (کمترین) تا 90 نمره (بیشترین) دارد.

 

 

نمرهی مهارت های ارتباطی (چهار مهارت اصلی) یا communicative skills score:

مهارت های ارتباطی که شامل مهارت شنیداری(listening) ، مهارت خواندن(reading) ، مهارت صحبت کردن(speaking)  و مهارت نوشتن(writing) می شوند، توسط آیتم هایی از آزمون پی تی ای  PTE و بطور کاملا هوشمندانه، به همراه یکدیگر سنجیده می شوند و همزمان با مهارت های اصلی، مهارت های زیرشاخه ای (که در ادامه با این مهارت ها آشنا خواهیم شد) را نیز بررسی می شود. برای مثال، از بخش هایی از آزمون پی تی ایPTE که به طور ترکیبی سنجیده می شوند می توان از اولین بخش امتحان که read aloud است، نام برد. در این بخش، دو مهارت زبانی شما که  speaking و reading هستند به طور همزمان نمره دهی می شوند. در حالیکه آزمون های تافل(TOEFL)  و آیلتس(IELTS)  هر یک از این مهارت ها را به طور جدا از هم ارزشیابی می کند.
پس نتیجه می گیریم نمره ی هر بخش در آزمون پی تی ای  PTE، میانگین نمره ی مهارت هایی است که در آن بخش از آزمون سنجیده شده است. بازه ی نمره دهی برای هر مهارت از 10 نمره (کمترین) تا 90 نمره (بیشترین) است.

نمرات مهارت های فرعی enabling skills:

مهارت های فرعی آزمون پی تی ای  PTE برای نمره دهی به ریز عملکرد بخش های speaking و writing تعبیه شده اند. از این مهارت ها می توان: گرامر (grammar)، روان صحبت کردن(oral fluency) ، تلفظ (pronunciation)، دیکته صحیح کلمات (spelling)، واژگان (vocabulary) و محتوای متن (written discourse) نام برد. نمرات مهارت های فرعی بر اساس عملکرد شخصی تنها در این زیر مجموعه های نامبرده شده سنجیده می شوند و این نمرات نیز مانند سایر مهارت های PTE، از 90 نمره است.

 

نمرات مهارت های فردی (enabling skills)، طبق دسته بندی زیر نمره دهی می شوند:

گرامر (grammar): استفاده صحیح از زبان با دقت و حفظ شکل و جایگاه کلمه و ترتیب کلمات در جمله.

روان صحبت کردن(oral fluency): نرم و بدون سختی و مکث و طبیعی صحبت کنید تا امتیاز این بخش را بگیرید.

تلفظ (pronunciation): تولید استاندارد آواها به طوری که قابل تشخیص و برای عموم ملیت ها قابل درک و فهم باشند.

دیکته صحیح کلمات (spelling): کلمات را به شکل قوانین زبانی و صحیح بنویسید تا یک 90 هم از این قسمت دریافت کنید.

واژگان (vocabulary): انتخاب مناسب کلمات به فراخور معنی موردنظر.

محتوای متن (written discourse): نوشتن طبق استانداردهای صحیح و با ساختار مناسب، به نحوی که متن دارای انسجام داخلی، پیشرفت منطقی و استفاده از منابع زبانشناسی برای روشن کردن دقیق مفهوم و منظور باشد.

 

جالب است بدانید که نمرات مهارت های فرعی (enabling skills) فقط به سوالاتی که جواب مرتبط دارند تعلق می گیرد. بعنوان مثال اگر essay شما پیرامون موضوع آلودگی باشد و شما موضوع دیگری را بنویسید، هیچ یک از نمرات enabling skills و overall score را نخواهید گرفت.

در ارتباط با فرم پاسخ های آزمون پی تی ای PTE هم باید این نکته را درنظر گرفت که اگر بخشی از آزمون پی تی ای  PTE از شما یک خلاصه ی یک جمله ای را خواستند و پاسخ شما متشکل از صرفا گروهی از کلمات بود، هیچ نمره ای برای این پاسخ شما تعلق نمی گیرد.

 

انواع روش های نمره دهی در آزمون پی تی ای:

صحیح یا غلط: برخی از بخش های این آزمون 2 جواب ممکن وجود دارد: یا صحیح است و یا غلط. اگر پاسخ صحیح باشد، یک نمره تعلق خواهد گرفت و اگر اشتباه باشد هیچ نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد.

 

نمره دهی نسبتی: سایر بخش های آزمون پی تی ای  PTE به صورت صحیح، نسبتا صحیح و یا غلط دسته بندی می شوند. اگر پاسخ شما به این آیتم ها صحیح باشد، حداکثر میزان نمره برای آن بخش منظور می گردد. در غیر اینصورت اگر پاسخ نسبتا صحیح باشد، مقداری از نمره ی آن بخش درنظر گرفته خواهد شد که این مقدار از حداکثر میزان نمره دهی کمتر است. اگر جواب ها نادرست باشد، هیچ نمره ای به آن آیتم اختصاص داده نمی شود. در جدول زیر نحوه ی نمره دهی به هریک از قسمت های آزمون پی تی ای PTE را مشاهده می فرمایید.

خوب است بدانید در ارزشیابی و نمره دهی آزمون  پی تی ای PTE، اولین و مهمترین ملاک "محتوای پاسخ" است. اگر پاسخی به سوال داده نشود یا پاسخ داده شده بی ربط باشد، نمره ی داده شده به بخش محتوا صفر خواهد بود.