021-88245961
  • 021-88245961

آموزشگاه زبان کوکی

داستان گویی به روش  TPR
داستان گویی به روش TPR

خواندن داستان برای خردسالان حتی از سنین پایین تاثیرات فوق العاده ای بر روی رشد آنها دارد

اطلاعات بیشتر