021-88245961
  • 021-88245961

آموزشگاه زبان کوکی

معرفی روش تدریس TPR
معرفی روش تدریس TPR

آموزشگاه کوکی ، در آموزش زبان کودکان با بررسی های گسترده پیرامون متدهای آموزشی مختلف برای تدریس و یادگیری کودکان در نظر دارد

اطلاعات بیشتر
آموزش زبان  به کودکان با بازی
آموزش زبان به کودکان با بازی

آموزش زبان به کودکان با بازی

اطلاعات بیشتر
داستان گویی به روش  TPR
داستان گویی به روش TPR

خواندن داستان برای خردسالان حتی از سنین پایین تاثیرات فوق العاده ای بر روی رشد آنها دارد

اطلاعات بیشتر