021-88245961
  • 021-88245961

آموزشگاه زبان کوکی

PTE چیست؟
PTE چیست؟

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر