09371179293
  • 09371179293

آموزشگاه زبان کوکی

PTE چیست؟
PTE چیست؟

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر