021-88245961

آموزشگاه زبان کوکی

اصطلاحات انگلیسی مربوط به سرما و زمستان
اصطلاحات انگلیسی مربوط به سرما و زمستان

آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی با فایل صوتی که کاربرد زیادی در آزمون هایی مثل آیلتس و تافل و پی تی ایی دارد. ۲

اطلاعات بیشتر