09371179293
  • 09371179293

آموزشگاه زبان کوکی

common mistakes  accuse of
common mistakes accuse of

(common mistakes (accuse of

اطلاعات بیشتر
common mistakes  afraid of
common mistakes afraid of

(common mistakes (afraid of

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی مربوط به سرما و زمستان
اصطلاحات انگلیسی مربوط به سرما و زمستان

آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی با فایل صوتی که کاربرد زیادی در آزمون هایی مثل آیلتس و تافل و پی تی ایی دارد. ۲

اطلاعات بیشتر