09371179293
  • 09371179293

آموزشگاه زبان کوکی

یادگیری کلمات با ریشه شناسی
یادگیری کلمات با ریشه شناسی

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده از روش ریشه شناسی کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
یادگیری کلمات با  ریشه شناسی
یادگیری کلمات با ریشه شناسی

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
کلمات شهر
کلمات شهر

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش نکات آیلتس را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش نکته های مهم برای امتحان آیلتس را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش نکاتی برای آیلتس را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی - قسمت سوم
اصطلاحات انگلیسی - قسمت سوم

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی -قسمت دوم
اصطلاحات انگلیسی -قسمت دوم

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی - قسمت اول
اصطلاحات انگلیسی - قسمت اول

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده ازاین روش کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
حروف تعریف  زبان انگلیسی
حروف تعریف زبان انگلیسی

در این ویدیوی آموزشی از آموزشگاه کوکی گیشا، تفاوت و کاربرد حروف تعریف معرفه و نکره را به زبان انگلیسی می آموزیم.

اطلاعات بیشتر
اصطلاح پرکاربرد انگلیسی
اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده از روش ریشه شناسی کلمات انگلیسی را بیاموزید.

اطلاعات بیشتر
اصطلاح پرکاربرد انگلیسی
اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

در این ویدیو ی آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی واقع در گیشا تهیه شده است می توانید با استفاده از روش ریشه شناسی کلمات انگلیسی را بیاموزید

اطلاعات بیشتر
یادگیری زبان انگلیسی با فیلم مستر نوبادی
یادگیری زبان انگلیسی با فیلم مستر نوبادی

دراین فیلم آموزشی که توسط تیم تولید محتوای آموزشگاه کوکی تهیه شداست، می توانید به یادگیری زبان انگلیسی با تماشای فیلم بسیار زیبای مستر نوبادی بپردازید.

اطلاعات بیشتر
تفاوت should، must و have to
تفاوت should، must و have to

در این ویدیوی آموزشی از تیم تولید محتوای آموزشگاه زبان کوکی گیشا واقع در منطقه دو (محله های شهرک غرب، سعادت آباد، کارگر، شهرآرا، امیر آباد و ستارخان) با تفاوت های بین should، must، و have to با کمک فیلم های روز دنیا آشنا می شویم.

اطلاعات بیشتر