021-88245961
  • 021-88245961

آموزشگاه زبان کوکی

یادگیری کلمات با ریشه شناسی
یادگیری کلمات با ریشه شناسی

در روش یادگیری کلمات با ریشه شناسی شما می توانید با یادگیری یک ریشه چند ده کلمه بیاموزید

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

یادگیری کلمات مرتبط به فوتبال با فیلم آموزشی آموزشگاه کوکی گیشا

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

درززبان انگلیسی هرگاه د یا چند فعل در کنار هم قرار بگیرند... CLA

اطلاعات بیشتر
یادگیری کلمات با  ریشه شناسی
یادگیری کلمات با ریشه شناسی

با روش ریشه شناسی آموزشگاه کوکی گیشا می توانید به راحتی با دانستن یک ریشه چند ده کلمه انگلیسی رو به خاطر بسپارید

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

نکته های گرامری CLA به شما کمک می کنند تا کیفیت زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید.

اطلاعات بیشتر
کلمات شهر
کلمات شهر

با CLA می توانید کلمات مربوط به موقعیت های خاص را به راحتی به خاطر بسپارید

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

با CLA کلمات مربوط به موقعیت های خاص را به راحتی یاد بگیرید

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

با CLA کلمات انگلیسی مربوط به موقعیت های مختلف را یاد بگیرید کلمات مربوط به غذا و رژیم به انگلیسی

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی

با CLA اصطلاحات جالب زبان انگلیسی ررا یاد بگیرید

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

با CLA کلمات انگلیسی مربوط به موقعیت های مختلف را یادبگیرید

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

بلا های طبیعی در زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی

استفاده از اصطلاح دنبال نخود سیاه فرستادن به انگلیسی

اطلاعات بیشتر
آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

نکات تلفظی در زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات کاربردی و روزانه که ممکن است در مکالماتمان استفاده کنیم

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

نکات گرامری هنگامی که افعال در کنار هم قرار می گیرند...

اطلاعات بیشتر
کلمات ضروری
کلمات ضروری

عبارات مورد نیاز و مربوط به مسیر یابی در زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر
قواعد گرامری
قواعد گرامری

نکات گرامری در زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر
آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

نکات آموزشی مربوط به بخش لیستنینگ

اطلاعات بیشتر
آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

آزمون آیلتس و فرارگیری تکنیک های مرتبط با آن

اطلاعات بیشتر
PTE چیست؟
PTE چیست؟

مقایسه آزمون آیلتس و PTE

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی - قسمت سوم
اصطلاحات انگلیسی - قسمت سوم

آموزش اصطلاحات کاربردی انگلیسی توسط استاد شایان بهجتی از طریق سریال فرندز

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی -قسمت دوم
اصطلاحات انگلیسی -قسمت دوم

تدریس اصطلاحات پرکاربرد و روزمره ی انگلیسی با استفاده از سریال فرندز توسط استاد شایان بهجتی.

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات انگلیسی - قسمت اول
اصطلاحات انگلیسی - قسمت اول

بررسی اصطلاحات روز و پرکاربرد زبان انگلیسی توسط استاد شایان بهجتی به وسیله ی سریال friends

اطلاعات بیشتر