09371179293
  • 09371179293

دوره های آموزش مجازی


تست دوم دوره است.تست دوم دوره است.تست دوم دوره است.تست دوم دوره است.تست دوم دوره است.


برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید

  • تعداد شرکت کنندگان : 80 نفر

  • قیمت دوره : 1000 تومان

  • وضعیت دوره : تکمیل شده

  • زمان کل دوره : 96 دقیقه

  • تعداد قسمت‌ها : 3

  • نوع دسترسی : نقدی

  • ابتدا وارد سایت شوید.


نام مدرس: حسن زاده

پیشنیاز: php