ترکی استانبولی


اصطلاحات کاربردی

Afiyet olsun نوش جان

Geçmiş olsun  خدا بد نده

Rica ederim  خواهش میکنم

Boş ver  بیخیال

Önemli değil  مهم نیست (کاری انجام ندادم )

Söz ver قول بده