PTE


با توجه به بالا رفتن هزینه آزمون آیلتس و کم شدن احتمال بدست آوردن هر قسمت از این آزمون با نمره ی دلخواه گزینه ی دیگری به اسم آزمون PTE وجود دارد که می توانیم با آمادگی بالا به راحتی نمره ی دلخواه و معادل آزمون آیلتس را بدست بیاوریم .