لیست اخبار

dasdas

دوره آیلتس

۱۳۹۷/۰۶/۰۴

دوره آیلتس

۱۳۹۷/۰۶/۰۴

dasdas

کارگاه تخصصی گرامر

۱۳۹۷/۰۶/۰۴

کارگاه تخصصی گرامر

۱۳۹۷/۰۶/۰۴

dasdas

ترکی استانبولی

۱۳۹۷/۰۶/۰۴

ترکی استانبولی

۱۳۹۷/۰۶/۰۴

dasdas

کلاس بحث آزاد

۱۳۹۷/۰۶/۰۶

کلاس بحث آزاد

۱۳۹۷/۰۶/۰۶

dasdas

کارگاه یک روزه ی آمادگی آزمون PTE

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

کارگاه یک روزه ی آمادگی آزمون PTE با دکتر میلاد جانبخش و مهندس شهرام بهجتی

کارگاه یک روزه ی آمادگی آزمون PTE

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

dasdas

کارگاه مقاله نویسی ISI

۱۳۹۷/۰۳/۰۷

بابک خدادوست

کارگاه مقاله نویسی ISI

۱۳۹۷/۰۳/۰۷