09371179293
  • 09371179293

TOEFL

معرفی آزمون

تافل مخفف Test of English as a Foreign Language  است و توانایی شما را در درک و استفاده زبان انگلیسی در سطح آکادمیک و دانشگاهی و ترکیب کردن مهارت های خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن میسنجد. تابحال بیش از 30 میلیون نفر در تمام دنیا در این آزمون شرکت کرده اند. آزمون تافل مورد قبول بیش از صد هزار دانشگاه، کالج و مرکز آموزشی در بیش از 130 کشور مختلف در دنیاست. این آزمون سالانه در حدود 50 نوبت برگزار میشود و شرکت کنندگان محدودیتی از جهت تعداد شرکت در این آزمون ندارند، به جز اینکه  که نمیتوانند در یک دوره 12 روزه دوبار آزمون بدهند. آزمون تافل سابقا به سه صورت برگزار میشد:

PBT: paper-based test

CBT: computer-based test

IBT: Internet-based test

که از سال 2005 به بعد،  TOEFEL IBT  و TOEFL PBT  مورد قبول هستند و برگزار میشوند و آزمون  CBT از درجه اعتبار ساقط است. در ابتدا تعداد شرکت کنندگان این آزمون بیش از حد ظرفیت آن بود، بنابراین شرکت کنندگان باید حدود 2 ماه منتظر می ماندند. اما از آنجاییکه در حال حاضر این آزمون حدود 50 بار در سال برگزار میشود، به راحتی می توان در این آزمون شرکت نمود. در این آزمون چهار قسمت خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن با هم برگزار میشود.

 

قسمت READING (خواندن)

 قسمت اول این آزمون شامل 3 تا 5 متن  700  کلمه ای می باشد. این متن ها در مورد موضوعات آکادمیک بوده و از کتاب ها، مجلات و روزنامه های آکادمیک و دانشگاهی انتخاب میشوند. آزمون دهندگان باید سوالاتی در رابطه با ایده اصلی متن، جزئیات متن، اطلاعات اساسی لغات و حتی ایده کلی متن جواب بدهند. مدت زمان این قسمت بین 60 تا 80 دقیقه و تعداد سوالات بین 36 تا 56 سوال متغیراست.

 

قسمت LISTENING (گوش دادن)

بخش گوش دادن این آزمون دارای 6 قسمت است که به هر کدام 3 تا 5 دقیقه اختصاص داده شده است. مکالمات دو نفره معمولاً شامل 5 سوال و لکچرها و درس­هایی که پروفسورها ارائه میدهند دارای 6 سوال هستند.  در این قسمت برای جواب دادن به 34 الی 51 سوال، شما 60 الی 90 دقیقه وقت دارید. این قسمت ها معمولا مکالمات بین دو شاگرد یا لکچرها و تدریس های اساتید دانشگاه ها است که به صورت انفرادی  یا در قالب یک مکالمه با حد اکثر چهار نفر در فضایی دانشگاهی برگزار میشود. فایل های صوتی به گونه ای طراحی شده اند که برای پاسخ دهی به آن ها نیازی به داشتن دانش قبلی نیست. دقت کنید که فایل های صوتی فقط یکبار پخش میشوند و نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که سوالات و پاسخ ها به ترتیب طراحی شده اند.

 

قسمت SPEAKING (صحبت کردن)

قسمت صحبت کردن آزمون تافل شما دارای 6 قسمت است: دو قسمت مستقل و چهار قسمت تلفیقی. در دو قسمت اول شخص آزمون دهنده باید جوابی راجع به یک سری سوالات و موضوعات روزمره و عمومی بدهد. در چهار قسمت تلفیقی بعدی، شخص آزمون دهنده باید یک متنی را بخواند و یا به یک فایل صوتی گوش دهد و سپس نظرشخصی خود یا خلاصه مشخصی راجع به مطلبی که خوانده یا شنیده است بدهد. پس کاملاً مشخص است که در چهار قسمت آخر که تلفیقی هستند توانایی شخص آزمون دهنده در ترکیب دو مهارت، مورد سنجش واقع میشود. قبل از شروع به صحبت، یک زمان معینی برای فکر کردن به شخص آزمون دهنده داده میشود. جواب ها به صورت دیجیتالی ضبط میشوند و به مرکز نمره دهی تافل فرستاده میشوند و 3 الی 6 ممتحن آزمون را ارزش­یابی می­کنند. دقت داشته باشید که زمان مورد نظر این قسمت 20 دقیقه تعیین شده است.

بخش WRITING (نوشتاری)

بخش نوشتاری این آزمون همانند بخش صحبت کردن دارای دو قسمت تلفیقی و مستقل می باشد. در قسمت تلفیقی شخص آزمون دهنده در ابتدا یک متن را میخواند و سپس به یک فایل صوتی درمورد آن موضوع گوش می دهد و سپس نظر خود، خلاصه یا مطالب مهم تلفیق شده در آن فایل صوتی و متن نوشته شده را در قالبی مشخص می نویسد. اما در بخش مستقل، شخص آزمون دهنده باید نظر مثبت یا منفی را به­ صورت یک مقاله در مورد یک موضوع اجتماعی بیان کند. ضمنا، برای مهارت نوشتاری 50 دقیقه در نظر گرفته شده است.

نمره بندی آزمون

آزمون تافل از 0 تا 120 نمره بندی میشود و نمره 100 معمولا به عنوان یک نمره بسیار خوب تلقی می گردد. هر کدام از قسمت­ها مستقلاً دارای 30 نمره بوده و بدیهی است نمره کامل این آزمون 120 می باشد.