دوره های آموزش مجازی

دوره جامع گرامر


.

 • سطح دوره آموزشی: همه سطوح

 • قیمت دوره :

  350,000 تومان 550,000 تومان

 • زمان کل دوره : 12:54:23

 • تعداد قسمت‌ها : 11

 • ابتدا عضو سایت شوید.


نام مدرس: شایان بهجتی کلوچه

پیشنیاز: عشق و علاقه شما


جلسه اول
1:29:40

.

جلسه دوم
1:25:08

.

جلسه سوم
01:20:53

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه چهارم
1:27:34

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه پنجم
1:15:27

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه ششم
01:09:10

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه هفتم
01:03:16

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه هشتم
01:04:49

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه نهم
01:00:32

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه دهم
01:00:25

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه یازدهم
00:37:29

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
 • سطح دوره آموزشی: همه سطوح

 • قیمت دوره :

  350,000 تومان 550,000 تومان

 • زمان کل دوره : 12:54:23

 • تعداد قسمت‌ها : 11

 • ابتدا عضو سایت شوید.


نام مدرس: شایان بهجتی کلوچه

پیشنیاز: عشق و علاقه شما