دوره های آموزش مجازی

لیسنینگ و ریدینگ آیلتس


.

 • سطح دوره آموزشی:

 • قیمت دوره :

  350,000 تومان 550,000 تومان

 • زمان کل دوره : 13:4:49

 • تعداد قسمت‌ها : 10

 • ابتدا عضو سایت شوید.


نام مدرس: teacher

پیشنیاز: عشق و علاقه شما


جلسه اول لیسنینگ
01:31:06

.

جلسه دوم لیسنینگ
01:25:01

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه سوم لیسنینگ
01:21:09

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه چهارم لیسنینگ
01:11:00

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه پنجم لیسنینگ
01:11:34

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه اول ریدینگ
01:28:30

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه دوم ریدینگ
01:23:25

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه سوم ریدینگ
01:18:13

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه چهارم ریدینگ
01:16:43

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه پنجم ریدینگ
00:58:08

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
 • سطح دوره آموزشی:

 • قیمت دوره :

  350,000 تومان 550,000 تومان

 • زمان کل دوره : 13:4:49

 • تعداد قسمت‌ها : 10

 • ابتدا عضو سایت شوید.


نام مدرس: teacher

پیشنیاز: عشق و علاقه شما