021-88245961
  • 021-88245961

کلمات ضروری

کلمات مربوط به موقعیت های فوتبالی

goalkeeper: دروازهبان

defending line: خط دفاع

central back: مدافع وسط

right back: دفاع راست

left back: دفاع چپ

midfielders: خط هافبک

right wing: بال راست

left wing: بال چپ

forward: مهاجم

sricker: تمام کننده

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به موقعیت های فوتبالی استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با vocabulary است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از vocabulary  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.