تاریخچه ی کامل زبان ترکیه ای

نگاهی اجمالی به تاریخ زبان ترکی استانبولی:

در تاریخ جهان همواره جوامعی وجود داشته اند که با گسترش زبانشان وآموزش آن به سایر اقوام رد پای بزرگی ازخود درتاریخ به جای گذاشتند. زبان هایی که ریشه ی تاریخی داشته وجغرافیای وسیعی را دربرمی گیرند تاریخ خود را مدیون ملت خود هستند که یکی ازاین زبان ها، زبان ترکی است.

یکی از مهمترین قبایل ترکان، اوغوزها بودند که امروزه ترک های ایران، ترکیه، آذربایجان ، قبرس و ... از نسل آنها می باشند ومی توان گفت شکوفایی زبان ترکی از دستاورد های اغوزها به شمار می رود.

بعد از پذیرش اسلام توسط ترکان، خط عثمانی جایگزین خط باستانی آنها شد. بعد ازسالها با به کارآمدن جمهوری ترکیه، آتاتورک درسال 1928 الفبای لاتین را جایگزین الفبای عثمانی (عربی) کرد. علی رغم تلاش های بسیارآتاتورک به منظور حذف کلمات بیگانه اززبان کشورش، همچنان حدود 20 هزار کلمه ی دخیل از زبان های فارسی ، عربی ، فرانسه و ... در مجموعه لغات زبان ترکی استانبولی وجود دارد.

مجموعه زبان های ترکی شامل 35 زبان می باشد که توسط ترک تباران سراسر دنیا صحبت می شود و میان این حجم از تنوع گویش وران ترکی استانبولی اکثریت این جامعه ی زبانی را تشکیل می دهند.

از سال 1970 به بعد اهمیت یادگیری این زبان به عنوان یک زبان خارجی در سایر کشورها وسعت گرفته و در سایه ی این پیشرفت ، امروزه در بسیاری از کشورها مانند ایران، رشته ی ترکولوژی با عنوان ترک شناسی و یا زبان و ادبیات ترکی استانبولی در دانشگاه ها تدریس می شود.

آموزشگاه زبان کوکی (CLA) گیشا، بهترین آموزشگاه ترکی استانبولی سعادت آباد، برگزار کننده ی دوره های مکالمه محوروآمادگی آزمون تومر می باشد.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت ، زبان آموزان است.