021-88245961
  • 021-88245961

آموزش زبان به کودکان با بازی

همانطور که قبلا اشاره کرده بودیم بازی یکی از تاثیرگذارترین راه ها برای یادگیری به خصوص یادگیری زبان دوم است.

مطمئنا یادگیری نگارش کلمات به زبان مادری کار سختی ست چه برسد به زبان دوم اما میدانید که میتوان با حداقل امکانات و صرف کمی خلاقیت این یادگیری را جذاب  کرد به گونه ای که خود کودکان مشتاق یادگیری باشند؟

برای اشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان آموزشگاه زبان کودکان کوکی دراینجا به تعدادی از این بازی ها میپردازد.

 

   1.A jump-rope spelling game

هدف این بازی اموزش املای کلمات با استفاده ازهمزمان بازی وهجی کردن درست آنهاست لوازم مورد نیاز این بازی :

1. طناب بازی

2 .کلمات مورد نظر

شروع بازی به اینگونه است ابتدا کلامات مورد نظر را انتخاب کرده وبعد از چندبار خواندن و نوشتن کلمات از کودک خود بخواهید که طناب را برداشته و با  هربارطناب زدن،کلمه گفته شده را هجی کند.

این بازی :

1. باعث تحرک کودک میشود وبه سلامت کودک کمک بسیاری میکند

2.  نیمکره راست و چپ مغزرا فعال میکند

3.  روشی است اسان برای به خاطر سپردن اموخته ها ازطریق کدگذاری

4.  یکی از اساسی ترین نیاز های کودکان (بازی با والدین )را تامین میکند

آموزش زبان با بازی

2. Word dice game

برای اسان کردن و لذت بخش کردن یادگیری روش های مختلفی وجود دارد یکی از این روش هااستفاده ازحافظه بصری است.تحقیقات نشان داده است

که بیش از 70 درصد از اموخته ها وتجربیات ما از طریق چشم ما به دست میایند به طور مثال وقتی شما کتابی میخوانید که درآن صفحه عکسی وجود دارد مطمئنا مطالب ان صفحه در ذهن شما حک خواهد شد (کد گذاری) ویا اگر داستانی را بشنوید و یک تصویر برایش بسازید یاد اوری ان بسیار راحت تر خواهد بود.

دومین اموزشی که برای شما در نظر گرفته ایم بازی با تاس و کلمات است که با استفاده ازهمین کدگذاری و استفاده از حافظه بصری به یادگیری کودکان و بزرگسالان کمک شایانی میکند.

این بازی برای اموزش و تمرین ساختار های دستوری وجمله سازیست اما مسلما با کمی تغییر میتوان برای اموزش مطالب دیگر نیز استفاده کرد (ریاضی،علوم و ...)

حتما برای شما هم پیش امده که برای جمله سازی به مشکل بخورید. افعال رافراموش کنید و ساختارهای متفاوت را با هم اشتباه بگیرید پس این بازی مناسب شماست.

 ابتدا با توجه به نیازتان برای یادگیری (ساختار ها ،زمان ها و یا جمله سازی )کلمات مورد نظر را انتخاب و روی گسترده مکعب بنویسید. حتی میتوانید از چندتاس( یکی برای افعال،دیگری برای کلمات پرسشی و دیگری برای فاعل ها )استفاده کنید بعد گسترده را بسته و به شکل تاس دراورده و ان را بیاندازید .با این روش به راحتی میتوانید جملات و داستانهای خود را بسازید.

با این کار علاوه بر تقویت مهارت دست ورزی کودک خودمیتوانید استعداد های او را در زمینه های مختلف بسنجید ، یادگیری را برای او لذت بخش کنید ، به او می اموزید که روش های مختلفی را برای یادگیریش به کارگیردو دراخر ساعات خوشی را در کنار هم سپری کنید.     

   آموزش زبان کودک با حروف

 

 

هدف ما آموزش همراه با لذت شما زبان آموزان است.