کلاس های گروهی و خصوصی

کلاس خصوصی یا گروهی؟

زبان آموزان عزیز معمولا برای اهداف مختلفی به کلاس زبان مراجعه می کنند و به زبان انگلیسی، نیاز های مختلفی دارند. بعضی از شاگردان به دنبال شرکت در آزمون های معتبر مثل آیلتس، تافل و پی تی ای PTE و گرفتن مدرک اند. گروهی دیگر به دنبال مکالمه و برقراری ارتباط یا دیگران بوده و بعضی دیگر نیز برای اهداف شغلی و کاری به دنبال یادگیری زبان می باشند. البته زبان آموزانی نیز هستند که یادگیری زبان انگلیسی را به عنوان یک تفریح تلقی می کنند و هر چند بی نیاز به زبان هستند، از زبان و یادگیری زبان لذت می برند. با توجه به نیاز های مختلف متقاضیان یادگیری زبان، متخصصان آموزشی آموزشگاه کوکی، دوره های مختلفی را پیشنهاد می کنند.

 

عامل دیگری که در امر انتخاب کلاس خصوصی و گروهی مطرح می شود، بحث روانشناسی آموزشی زبان آموزان است. برخی زبان آموزان با توجه به شخصیت اجتماعی و برونگرایشان در فضای تعاملی و در ارتباط با دیگران، زبان انگلیسی را بهتر می آموزند. برخی دیگر نیز با توجه به تیپ شخصیتی خود، در فضای بدون استرس و بدون حضور دیگران زبان را راحت تر فرا می گیرند. زبان آموزانی هم هستند که در کنار یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه، به دنبال افزایش اعتماد به نفس خود بوده و اهداف روانشناختی نیز دارند.  

اگرچه متخصصان آموزش زبان، کلاس های گروهی را برای اهداف مکالمه و برقراری ارتباط ترجیح می دهند، اما برای اهداف آمادگی آزمون و یادگیری زبان برای اهداف خاص، بی شک دوره های خصوصی ترجیح داده می شوند.

بحث دیگری که که در انتخاب کلاس گروهی یا خصوصی مطرح می باشد، توجه به داشتن زمان کافی برای رسیدن به هدف آموزشی مد نظر زبان آموز است.

برخی از زبان آموزان به دنبال آمادگی آزمون در زمان بسیار کم هستند. مثلا برای اهداف مهاجرتی یا پذیرش خود، فقط مدت کوتاهی را برای آمادگی آزمون خود دارند. در این شرایط، کلاس های فشرده آمادگی آزمون به دوستان پیشنهاد می شود.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت شما زبان آموزان است.