نحوه آدرس دادن

 چگونه به زبان ترکی استانبولی از کسی آدرس بپرسیم یا به کسی آدرس بدهیم؟ 

یکی از دردسرهای شهرهای بزرگی مانند استانبول، آنتالیا و ... یافتن آدرس هایی است که برای شما جدید و طبیعتا غریب خواهد بود.
خوشبختانه ترک زبان ها زمانی که متوجه می شوند شما توریست هستید، سعی می کنند به ساده ترین شکل ممکن راهنمایی تان کنند. ما نیز به عنوان یک مسافر می بایست عبارات مسیریابی این زبان را بیاموزیم :

برای مثال شما به دنبال یک رستوران خوب هستید. به جمله ی زیر دقت کنید :

    ?Yakınlarda iyi bir restoran var mı-

-در این نزدیکی یک رستوران خوب هست؟

در زبان ترکی استانبولی فعل سوالی (?var mı) به معنای (وجود دارد؟) می باشد. پس قبل از آن می توان از هر کلمه ی دیگری استفاده کرد. دقت کنید :

?Yakınlarda banka var mı-

-در این نزدیکی بانک هست؟

در پاسخی که فرد ترک زبان برای راهنمایی شما خواهد داد احتمال وجود این کلمات هست :

 Sola dön ( به چپ بپیچ ) - Sağa dön ( به راست بپیچ ) *

Düz git: ( مستقیم برو ) - Geri git: ( به عقب برو {برگرد} ) - Dur: ( بایست ) *

_'ı geç  :( --- را رد کن ) *

____ ile ____in arasında :( بین ___ و ___ ) *

_____ yanında ( کنار ___ ) *

حال این عبارات را در قالب جمله می آوریم :

.Düz git , Sağa dön ve devam et . Restoran , hastane ile parkın arasında -

- مستقیم برو ، به راست بپیچ و ادامه بده . رستوران بین بیمارستان و پارک است.

* کلمات کاربردی زیر را به خاطر بسپارید:

 ___ caddesi : خیابانِ ____/ Cadde : خیابان *

___sokağı : کوچه ی ____ / Sokak : کوچه *

___ meydanı : میدانِ ____ / Meydan : میدان *

* به مکالمه ی زیر دقت کنید:

 -ببخشید ! در این نزدیکی یک مرکز خرید هست؟      ?A- Pardon ! Yakınlarda bir AVM var mı

-بله . از میدان تقسیم به چپ بپبچ ، بانک را رد کن ، بین پارک و اداره ی پست.       .B- Evet. Taksim meydanından sola dön, bankayı geç, park ve postanenin arasında

 

 -در خیابان استقلال؟                       ?A- Istiklal caddesinde mi

-بله دقیقا.                                           B- Evet aynen

- تشکر میکنم.                                  A- Teşekkür ederim

- خواهش میکنم.                                          B- Rica ederim

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.