021-88245961
  • 021-88245961

نحوه آدرس دادن

یکی از دردسرهای شهرهای بزرگی مانند استانبول ، آنتالیا و ... یافتن آدرس هایی است که برای شما جدید و طبیعتا غریب خواهد بود.
خوشبختانه ترک زبان ها زمانی که متوجه می شوند شما توریست هستید ، سعی می کنند به ساده ترین شکل ممکن راهنمایی تان کنند. ما نیز به عنوان یک مسافر می بایست عبارات مسیریابی این زبان را بیاموزیم :

برای مثال شما به دنبال یک رستوران خوب هستید . به جمله ی زیر دقت کنید :

    ?Yakınlarda iyi bir restoran var mı-

-در این نزدیکی یک رستوران خوب هست؟

در زبان ترکی استانبولی فعل سوالی (?var mı) به معنای (وجود دارد؟) می باشد . پس قبل از آن می توان از هر کلمه ی دیگری استفاده کرد . دقت کنید :

?Yakınlarda banka var mı-

-در این نزدیکی بانک هست؟

در پاسخی که فرد ترک زبان برای راهنمایی شما خواهد داد احتمال وجود این کلمات هست :

 Sola dön ( به چپ بپیچ ) - Sağa dön ( به راست بپیچ ) *

Düz git: ( مستقیم برو ) - Geri git: ( به عقب برو {برگرد} ) - Dur: ( بایست ) *

_'ı geç  :( --- را رد کن ) *

____ ile ____in arasında :( بین ___ و ___ ) *

_____ yanında ( کنار ___ ) *

حال این عبارات را در قالب جمله می آوریم :

.Düz git , Sağa dön ve devam et . Restoran , hastane ile parkın arasında -

- مستقیم برو ، به راست بپیچ و ادامه بده . رستوران بین بیمارستان و پارک است.

* کلمات کاربردی زیر را به خاطر بسپارید:

 ___ caddesi : خیابانِ ____/ Cadde : خیابان *

___sokağı : کوچه ی ____ / Sokak : کوچه *

___ meydanı : میدانِ ____ / Meydan : میدان *

* به مکالمه ی زیر دقت کنید:

 -ببخشید ! در این نزدیکی یک مرکز خرید هست؟      ?A- Pardon ! Yakınlarda bir AVM var mı

-بله . از میدان تقسیم به چپ بپبچ ، بانک را رد کن ، بین پارک و اداره ی پست.       .B- Evet. Taksim meydanından sola dön, bankayı geç, park ve postanenin arasında

 

 -در خیابان استقلال؟                       ?A- Istiklal caddesinde mi

-بله دقیقا.                                           B- Evet aynen

- تشکر میکنم.                                  A- Teşekkür ederim

- خواهش میکنم.                                          B- Rica ederim

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.